ΕΤΑΙΡΟΣ: ΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΥΦΗΜΟΥ 35 - ΠΑΤΡΑ

ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ